Türkçe   English   
Üye Panel
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Kayıt Ol
Şifremi Unuttum
Gerekli Linkler

 
Kampanyalar
MEB SERTİFİKALI (45 ..
MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ ÜCRET BİLGİSİ: MEB SERTİFİKALI EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ Kurs..
Saat

 
Hava Durumu

 
 
Paylaş
 
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU – EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ – EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ

Eğitici, eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel düzeyde hazırlanmış olan 45 saat Eğitimcinin Eğitimi Kursu; eğiticinin kurum çalışanlarına işin daha etkin, daha verimli ve amaca hizmet eder bir şekilde yapılması adına bilgi aktarımında bulunabilmesini sağlamak ve bu yöndeki beceri ve davranışlarını geliştirmek, çevresine model olan ve bu sorumluluğu paylaşan iş bir birey olmasını sağlamaktır.

Özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında tercih edilen bu program yetişkin eğitimi programları uygulamayı düşünen eğiticilere yönelik olarak sunulmaktadır.

 

 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI NEDİR?

Katılımcıların, yetişkin eğitimciliği ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmeleridir. Uluslararası platformda “Training of Trainers” adı ile uygulanmakta olan Eğiticilerin Eğitimi Programı; çeşitli etkinliklerle uygulamalı olarak tasarlanmış ve programda ağırlıklı olarak, grup çalışması, tartışma yöntemi ve mikro öğretim tekniği kullanılmaktadır. 

 

 


EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ BELGESİ NEDİR? BELGENİN AVANTAJLARI 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının hazırladığı 
29 Aralık 2012 (29.12.2012) tarih 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” kapsamında;
• İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
• İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
• Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
• Eğitmen yükümlülüğü taşıyan personeller.
İçin almaları zorunlu olarak belirlenmiş 45 (Kırkbeş) Saatlik  “EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURSU” kurs bitirme belgesi (sertifikası) dır.

 

Eğiticinin Eğitimi Sertifikasının Diğer Belgeler alımı için Avantajları;

1.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında (diğer şartları sağlaması ile birlikte) eğitmenlik yapmak isteyenler

29 Aralık 2012 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:


İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI EĞİTİCİ BELGESİ 

MADDE 29 – (1) İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesi: 
a) Pedagojik formasyona veya eğiticilerin eğitimi belgesine sahip olan; 
1) En az beş yıl (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı yaptığını belgeleyen (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlarına, 
2) En az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip iş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 
3) En az beş yıl teftiş yapmış iş müfettişleri ile Bakanlıkta beş yıl görev yapmış iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına, 
4) En az yedi yıl uzmanlık tecrübesine sahip, mühendis, mimar veya teknik eleman niteliğini haiz Bakanlıkta görevli çalışma ve sosyal güvenlik eğitim uzmanlarına, 
5) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde en az sekiz yıl görev yapmış mühendis, mimar veya teknik elemanlara, 
b) Mühendis, mimar, fizikçi, kimyager ve teknik öğretmenler ile hukuk ve tıp fakültelerinden mezun olanlardan üniversitelerde Genel Müdürlükçe ilan edilen eğitim programlarına uygun en az dört yarıyıl ders veren öğretim üyelerine, başvurmaları halinde, 
EK-7’deki örneğine uygun olarak düzenlenir.

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BELGESİNİ KİMLER ALMALI?


2.    Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yaygın eğitim kurumları ile Halk Eğitim Merkezleri (HEM), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM) ve 5580 sayılı kanuna tabi olarak kurulmuş tüm özel eğitim kurumlarında eğitmenlik yapmak isteyenler
3.    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği uzmanı yetiştiren eğitim kurumlarında (diğer şartları sağlaması ile birlikte) eğitmenlik yapmak isteyenler
4.    Organizasyon içinde bilgi aktarımında bulunan yönetici konumundaki liderler
5.    İnsan Kaynakları Departmanında çalışanlar
6.    Aday eğitim uzmanları, eğitim sorumluları, Sürekli sunum yapan ekip takım liderleri ve çalışanları
7.     Eğitim Dairesi Başkanlığı biriminde görev alan kamu çalışanları
8.     Görevleri gereği sunum yapmak zorunda olan tüm çalışanlar...
9.     İşyeri hekimliği yapmak isteyenler doktorlar (Hekimler),
10.     İş güvenliği uzmanlığı eğitimleri vermek isteyenler (İSG Uzmanları),
11.     Eğitim kurumlarının eğitici kadrosu, (İSG Uzmanları)
12.     Eğitici olarak görev yapan veya yapmak isteyenler, 
13.     İşletmelerde personellere eğitim veren eğitmen, eğitim görevlisi olarak görev yapmakta olanlar veya görev almak isteyenler,
14.     Eğitimcinin Eğitimi Kursuna Katılma Koşulları ise;
En az Lise ve dengi okullardan mezun olmak ve Mesleği yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak kursa katılmak için yeterlidir.
15.     Önceki yönetmeliklere göre 30 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası’na sahip olup, yeni yönetmelik gereği (45 saat süreli Eğiticinin Eğitimi Sertifikası) na tamamlaması gerekenler.

 

EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ BELGESİ VEREN YERLER?

En az kırkbeş (45) saatlik eğitim sonucunda
•Kamu kurum ve kuruluşları (ÇASGEM),
•Üniversiteler,
•08/02/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa göre yetkilendirilen (M.E.B. Onaylı) kurumları ( Örnek ; Yüksek kariyer Eğitim Kurumu') tarafından verilmektedir. 
ÇASGEM ve üniversitelerin vermiş olduğu belgeler uluslar arası olarak kabul görmemektedir.  

Çünkü soğuk mühür ve resmi damga’ları yoktur. Ayrıca KPSS sınavı ve diğer memur alım sınavlarında da geçerliliği yoktur.

En geniş yetki ve geçerlilik süresine sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayladığı “Eğiticinin Eğitimi” belgesidir.


EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ (EĞİTİCİLERİN EĞİTİMİ) UZAKTAN EĞİTİM Mİ ?

Neredeyse her kursun olduğu gibi Eğitimcinin Eğitimi kursunun da uzaktan eğitim sistemi ile MEB onaylı sertifikasına sahip olma imkânınız bulunmaktadır. Eğitimler online yada offline olarak sürmekte olup sınavı için ilgili kursun sınav merkezine gitmeniz gerekmektedir. Uzaktan Eğitim de örgün öğretim gibi sınavı aynı şekilde yapılıp aynı sistemler üzerinden değerlendirilmektedir. Uzaktan eğitim’in faydaları tartışılmaz bir gerçektir, sizlerin hem fazla vaktini almaz, hayatınıza engel olmaz hem de MEB onaylı sertifika almanıza fırsat tanır. 

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ DERS İÇERİKLERİ NELERDİR?

Eğiticinin Eğitimi Kursu Sertifika Programı veren kuruma göre değişmektedir, fakat en geçerlisi olan Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 45 saatlik kurs içeriği aşağıdaki gibidir. Yüksek kariyer eğitim kurumu da bu ders içeriğini uygulamaktadır.

KURUMUMUZDA UYGULANACAK EĞİTİM PROGRAMI;

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKALIĞININ 108 SAYI 31/07/2013 TARİHLİ ONAYLI (45) SAAT EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAM İÇERİĞİ

( orijinaline burada bakabilirsiniz ....

http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_04/21025540_31.7.2013_108.pdf )

 1. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU – I

 2. Nasıl Öğreniyoruz?

 3. Başlıca öğrenme Kuramları

  1. Davranışçı Öğrenme kuramı
  2. Bilimsel Öğrenme Kuramı
  3. Yapılandırıcı Öğrenme Kuramı 
 4. Bilgiyi İşleme Modeli

 5. Öğrenme

 6. Hatırlatma

 7. Unutma

 8. Grup Çalışması – Uygulama

 9. Beyin fırtınası – soru cevap

 10. Konuların analizi

 11. Analiz sonuçlarının sınıfta paylaşımı

 12. Öğretim ilkeleri

 13. Bireyselleştirme İlkesi

 14. Bilinenden Bilinmeye Öğretim İlkesi

 15. Esneklik İlkesi

 16. Açıklık İlkesi

 17. Süreklilik İlkesi

 18. Somuttan Soyuta Öğretim İlkesi

 19. Ekonomiklik İlkesi

 20. Yakından Uzağa Öğretim İlkesi

 21.  Güncellik İlkesi

 

5. Öğretim Stratejileri

a. Sunuş

b. İnceleme ve Araştırma

c. Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisi

6. Üst Düzey Öğrenmeler

a. Yaratıcı Öğrenme

b. Eleştirel Öğrenme

7. Öğrenme Hedefleri

8. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi

 

A. ÖĞRENMENİN OLUŞUMU II

1. Yetişkin Eğitiminin Özellikleri

a. Androgoji

2. Öğretimde Bireysel Farklılıklar

3. Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

4. Öğrenmede Bireysel Farklılıklar

5. Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntem ve Teknikleri

a. Anlatma Yöntemi

b. Soru-cevap Yöntemi

c. Mikro Öğretim

d. Tartışma Yöntemi

e. Örnek Olay Yöntemi

f. Gösterip Yaptırma Yöntemi

g. Problem Çözme Yöntemi

h. Bireysel Çalışma Yöntemi

i. Proje Yöntemi

j. Rol Oynama Yöntemi

k. Balık Kılçığı Tekniği ve Özellikleri

l. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği ve Özellikleri

m. Beyin Fırtınası Tekniği ve Özellikleri

n. Buluş Yoluyla Öğrenme

6. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

7. Öğrenme Stilleri

a. Görsel Öğrenme

b. İşitsel Öğrenme

c. Kinestetik/Tüm Bedeniyle Öğrenme

8. Öğrenme Stratejileri

a. Dikkat Stratejileri,

b. Tekrar Stratejileri,

c. Anlamlandırmayı Artıran Stratejiler,

d. Yürütücü Biliş Stratejileri

e. Duyuşsal ve Güdüsel Stratejiler

9. Öğrenme Düzeyleri

10. Öğrenme Yolları

a. Aktif Dinleme

b. Not Alma

c. Görsel Materyalleri Kullanma

d. Sorular Sorma

11. Bilgiyi İşleme Süreci

a. Beklenti

b. Algılama

c. Genelleştirme

d. Hatırlama

e. Anlamsal Şifreleme

f. Aktif ya da Uzun Süreli Depolama

12. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

13. Gün Değerlendirmesi

 

A. EĞİTİM PROGRAMI TASARLAMA

1. Eğitim İhtiyaç Analizi

2. Eğitim Programının Öğeleri

a. Hedefler

b. Eğitim Durumları

c. Sınama Durumları

3. Beklentilere Uygun Eğitim Hazırlamak

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. Program ve Tasarım

a. İstek Faktörünün Belirlenmesi

b. Sunum Türünün Belirlenmesi

c. Hitap Edilen Kitlenin Tanınması

d. Doğru Kaynakların Seçimi

6. İçerik Seçimi

7. Sürecin Katılımcılara Göre Planlanması

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Eğitim Ortamı

a. Eğitim Ortamının Fiziksel Yapısı

b. Eğitim Yerinin Seçimi ve Hazırlanması

10. Eğitim Yöntemine Göre Oturma Düzeni Oluşturma

11. Bir Eğitim Ünitesinin Planlanması

a. Giriş

b. Gelişme

c. Sonuç

12. Eğitim İçin Gerekli Ekipmanların Hazırlanması

13. Hazırlık Kontrolleri Listesinin Oluşturulması

14. Eğitim Notlarının Hazırlanması

15. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

16. Uygulama Zamanlarının Seçilmesi

17. Yaşamla Bağlantıların Sunulması

18. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar

a. Yapılandırmacılık

b. Proje Temelli Öğrenme

c. Problem Temelli Öğrenme

d. Beyin Temelli Öğrenme

e. Tam Öğrenme

f. Yaşam Boyu Öğrenme

19. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

20. Gün Değerlendirmesi

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA I

1. Etkili Sunumun Amacı ve Önemi

2. Eğitimcinin Rolü

a. Giyim ve Dış Görünüş

b. Duruş

c. Ses Tonu

d. Beden Dili

3. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

4. Katılımcı Psikolojisi ve Önemi

5. Katılımcılarla Sözlü ve Sözsüz İletişim

a. Katılımcılarla Güven İlişkisi Kurabilmek

b. Aykırı Seslerin Bastırılması

c. Katılımcılarla Eşit Mesafe Kuralı

d. Kişisel Alanı Korumak

6. Topluluk Önünde Konuşma

7. Katılımı Sağlayan ve İlgiyi Artıran Yöntemler

8. Eğitimde İlgi Yaratma-Buzkırıcılar

9. Yeni Eğitim Anlayışı: Eğlenerek Öğrenmek

10. Eğitimde Oyunların Öğrenmeye Etkisi

11. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

12. Gün Değerlendirmesi

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA II

1. Etkili Sunum Aşamaları

a. Dikkati Çekme

b. Güdüleme-İstekli Kılma

c. Hedeften Haberdar Etme

d. Hazır bulunuşluk

e. Sunu Yapma (yaklaşım, yöntem, teknik, öğretim hizmeti değişkenleri):

f. İpucu, Katılım, Pekiştireç, Dönüt-Düzeltme

g. Aktarma/Dönüştürme-Uygulama

h. Değerlendirme

i. Ödev-Proje

2. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

3. Sunum Öncesi Yapılması Gerekenler

a. Sunum Kaygısını Giderme Yöntemleri

b. Sunum Akışının Planlanması

-Amaçların Belirlenmesi ve Anlaşılır Olması

-Katılımcıların Analizi

-Taslak Planın Hazırlanması

- Kaynak Malzemelerin Seçilmesi

-Notların Oluşturulması

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. Sunum Sırasında Yapılması Gerekenler

a. Etkili Açılış

b. Grubu Canlı Tutma

c. Zaman Yönetimi

d. Etkili Kapanış

6. Sunum Sonrasında Yapılması Gerekenler

7. Katılımcı Tepkilerini İzleme

8. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

9. Gün Değerlendirmesi

A. ETKİLİ SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

1. Sunumlarda Yapılması/Yapılmaması Gerekenler

2. Sunum Konusu ve Ana Başlıkların Görsel-İşitsel Araçlar/Teknoloji ile Desteklenmesi (Power Point)

3. Power Point Slaytların Amaç ve İçerik Doğrultusunda Düzenlenmesi

4. Slaytların Yazılımı

5. Slaytlarda Renk Seçimi ve Hareket Olanakları

6. Ses ya da Müziğin Seçimi

7. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

8. Gün Değerlendirmesi

A. GERİBİLDİRİM

1. Eğitimde Geri Bildirimin Önemi

a. Soru Sorma Nedenleri

2. Soru Sorma Teknikleri

a. Açık Uçlu Sorular

b. Kapalı Uçlu Sorular

3. Soruların Yazımında Dikkat Edilecek Hususlar

a. İçerik Açısından

b. Biçim Açısından

c. Düzen Açısından

d. İfade ve Anlatım Açısından

4. Soru Düzeyleri

a. Bilgiyi Ölçen Sorular

b. Anlamayı Ölçen Sorular

c. Uygulamayı Ölçen Sorular

d. Analizi Ölçen Sorular

e. Sentezi Ölçen Sorular

f. Değerlendirmeyi Ölçen Sorular

5. İyiye ve Kötüye Örnek Soru Örnekleri

6. Yanıtların Alınması

7. Katılımcıların Soruları

9. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

10. Gün Değerlendirmesi

A. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Ölçme ve Değerlendirme İle İlgili Temel Kavramlar

a. Ölçme, Ölçek, Birim, Başlangıç Noktası

b. Başlıca Öğrenme Türleri ve Ölçme İşlemleri

2. Değerlendirme

a. Eğitimde Değerlendirmenin Amaçları

3. Eğitim-Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri

4. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

5. İyi Bir Ölçme Aracının Sahip Olması Gereken Nitelikler

a. Geçerlilik

b. Güvenirlilik

c. Kullanışlılık

6. Grup çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

7. Eğitimde Kullanılan Ölçme Araçları

a. Yazılı Yoklamalar

b. Kısa Cevap Gerektiren Testler

c. Doğru-Yanlış Testler

d. Çoktan Seçmeli Testler

e. Sözlü Sınavlar

f. Performansın Ölçülmesi

g. Diğer Gözlem Araçları

h. Duyuşsal Davranışların Ölçülmesi

8. Değerlendirme ve Not Verme

9. Değerlendirme ve Not Verme Sürecinde Kullanılan Temel İstatistikler

10. Grup Çalışması – Uygulama

a. Beyin Fırtınası – Soru Cevap

b. Konuların Analizi

c. Analiz Sonuçlarının Sınıfta Paylaşımı

11. Gün Değerlendirmesi

A. SUNUM UYGULAMALARI

1- Kursiyerler sektörlerine göre belirledikleri konularda 15-20 dakika süren sunum yaparlar.

2- Yapılan sunumlar eğitmen tarafından kurs programı çerçevesinde değerlendirilir.

 

10.ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ ESASLAR:

Kurs sonunda Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri

çerçevesinde teorik ve uygulama sınavlarının değerlendirilmesi, aşağıda belirtilen puanlama esaslarına

göre yapılır:

 

Puan  

Not 

Derece

0 - 44

D

Başarısız

45- 69

C

Orta

70 - 84

B

İyi

85 - 100

A

Pekiyi

 

11.PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİ:

Kurs programının uygulanması sırasında kullanılacak araç-gereçler:

1. Projeksiyon

2. Bilgisayar

3. Yazı Tahtası

4. Slayt Gösterimi

5. Eğitim Notları,

 

EĞİTİM PROGRAMI
Eğitimin Süresi:
Toplam: 45 

İstanbul dışından katılımcılara   UZAKTAN EĞİTİM İMKANI....!

(Kayıt tarihinden 2 ay sonra yapılacak M.E.B. Sertifika Sınavına İstanbul-Maltepe Merkez Binamızda katılım zorunludur.)

ÜCRET BİLGİSİ:
Eğiticinin Eğitimi kursu; Sertifikalı (MEB) Eğiticinin Eğitimi:

1- Grup (Yüz yüze eğitim kurs programı 45 saat)  arayınız?

* Peşin (nakit ) ödemelerde %10 indirim imkânı
** Kredi Kartına 5 taksit imkânı

2- Uzaktan eğitim(offline) tercih ederek sertifika sınavına ​katılacaklar için 400-TL (peşin)

MEB SINAV BİLGİSİ:
EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ MEB SERTİFİKASI SINAVI:

(MEB sertifika sınav döneminde kurumumuza gösterilen yoğun den dolayı kursiyerlerimize teşekkür ederiz)

Yeni MEB Sertifika sınav kayıtları devam etmektedir​

ATERYAL BİLGİSİ:

 ----  ---

ÇALIŞMA CD                ÇALIŞMA KİTABI          YÜKSEK KARİYER EĞİTİM NOTLARISayfa Kategorisi: EĞİTİMLERİMİZ
 
REKLAMLAR

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ KURS PROGRAMINDA

GELENEKSEL YAZ İNDİRİMİ BAŞLADI...!

1- Yüz yüze eğitim ücretini arayarak öğrenebilirsiniz

2- Uzaktan Eğitim(offiline) katılacaklar için- 400-TL 

(Her iki durumda sınav ücretleri hariçtir.)